RSS Feed

Cosmic

shiva_the_destroyer_by_thinkanish-d61mqt4

Image: All rights and credits to Thinkanish at Deviant Art

Tell me love, that I’m your sun and the moon

And your infinite stars in between

That I am your molten planets flowing

Through the rend in your endless space

Draw your life in my breath

And by its end be me again.

Tell me love that I am you

And in my eyes the start and end.

Advertisement

3 responses »

 1. Pingback: Post 101- Looking Back with Gratitude | Kurukshetra

 2. M N PRASANNA KUMAR

  അനന്തമീ താരപഥങ്ങള്‍ക്കിടയി-
  ലാര്യമാവാ,യിന്ദുവായ് വാഴ്വു ഞാന്‍

  തണുവും തണലും തപവുമേപോല്‍
  തരളതേ നിന്‍ പ്രണയമാണു ഞാന്‍

  നിന്‍ കാലാന്തരക്ഷേത്രത്തിലൂടേ –
  യുരുകിയൊഴുകും ഗോളങ്ങളായ് ,

  കോറുന്നു തവ ജീവനെന്‍ ശ്വാസനി-
  ശ്വാസങ്ങളില്‍ പ്രണയസൂനങ്ങളായ്

  ഒടുവിലാ, വിരാമ ബിന്ദുവില്‍
  പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്നു ഞാനായ് വീണ്ടും

  ചൊല്‍ക പരമപ്രണയമാണു ഞാ,-
  നെന്‍ മിഴികളില്‍ത്തന്നാദിയുമന്ത്യവും

  Like

  Reply
 3. Hey! We nominated you for the Leibster Award because we thought your writing was awesome! What do you do next? Come to our blog (http://photographywithwords.wordpress.com/2014/11/21/photographywithwords-the-leibster-award/) and keep the good feels going. Nice Job!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: